Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Inflyttningen har redan börjat i S:a Häggvik, Sollentuna. Bildillustration: Arkitema

 

Den ekonomiska oron påverkar alla typer av fastigheter just nu. Generellt bedöms marknadens aktörer söka sig till mer högavkastande fastigheter när kapitalkostnaderna ökar. Den fysiska handeln har återhämtat sig något sedan pandemin, dock hotas detta nu av det försvagade konjunkturläget.

Kontor

Kontorssegmentet har påverkats av coronakrisen och effektivitetsutnyttjandet av lokalerna, till följd av nya arbetsmönster, har märkbart förändrats. Dock bedöms kontoren ha påverkats i varierande grad beroende på läge, branschtillhörighet hos hyresgästerna m.m. Moderna kontor i närhet till spårbunden infrastruktur bedöms vara fortsatt attraktiva medan mindre kvalitativa kontor i sämre lägen har svårt att locka hyresgäster. Med tanke på de stigande elpriserna och vikten av luftkvalitet sedan pandemin har energieffektivitet och miljöcertifierade byggnader aldrig varit så efterfrågat som nu.

De lägesmässigt mest eftertraktade kontoren är belägna omkring Sollentuna centrum och därefter utgör områdena Häggvik och Rotebro så kallade B-lägen för kontor inom kommunen. De mest attraktiva kontoren i Sollentuna centrum bedöms kunna hyras ut till omkring 2 050 kr/kvm (varmhyra).

På det före detta mässområdet i södra Tureberg, kring nya Malmplan,
förberedes det för nya kvarter. Inom kvarter tre, i anslutning till järnvägen i öster, planeras det för kontor, gymnasium/ vuxenutbildning, restaurang och long-stay hotell om ca 12 000 kvm bta. Byggnaden inom kvarteret ska uppföras i sex till åtta våningar.

 

”Med tanke på de stigande elpriserna och vikten av luftkvalitet sedan pandemin har energieffektivitet och miljöcertifierade byggnader aldrig varit så efterfrågat som nu. ”

Louise Melander, Svefa Värdering & Analys

3 Största Fastighetsägare - Sollentuna

Ägare
1. Sollentuna kommun (Taxerad yta i kvm) 455 682
2. Olav Thon Stiftelsen (Taxerad yta i kvm) 91 764
3. Castellum (Taxerad yta i kvm) 51 379

 

 

Sollentuna

Utveckling per år 2018 2019 2020 2021 2022
1. Bostadshyror, medel (kr/kvm) 1525 1550 1580 1600 1630
2. Kontorshyror, medel (kr/kvm) 1800 1890 1990 1990 2050
3. Butikshyror, medel (kr/kvm) 3350 3325 3300 3185 3150

Vill du veta mer om analysen av Sollentuna?

Louise Melander Värdering & Analys

010-603 86 56

louise.melander@svefa.se

Stockholm

Jan Tärnell Affärsområdeschef Värdering & Analys

010-603 87 23

jan.tarnell@svefa.se

Stockholm

Katrin Wallensjö Affärschef Analys

010-603 87 88

katrin.wallensjo@svefa.se

Stockholm

Fler nyheter

Rapport | 2022-05-19

Nu är vårens upplaga av Svensk Fastighetsmarknad 2022 här

Läs mer Läs mer

Evenemang | 2022-10-27

Fastighetslunch 17 november i Karlstad - Svensk fastighetsmarknad fokus bosta...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-19

Så hjälpte Svefa GreenGold Group att värdera 30 000 hektar skog i 7 olika länder

Läs mer Läs mer