Kunskapsbank

Artikel | 2023-08-28

The rally is over, breaking trend as Svefa summarizes the price development f...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-06-28

Svefa Skolanalys - för skolor som ger maximal samhällsnytta

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-06-21

Upphandlare Jenny Hemlin vet att bra krav minskar tolkningar

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-06-05

Svefa valuates the forest holdings of GreenGold Group

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-29

Nyheter och fastighetsrättsliga avgöranden i MÖD och HD

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-29

Står ni inför uppsägning eller omförhandling av hyresavtalet för er lokal?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-24

Svefa vinner stort ramavtal inom VA, El & Fiber samt Värme & Kyla

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-23

Svefa satsar inom infrastruktur genom att rekrytera Mia Nilsson

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-15

Allt vanligare att samfällighetsföreningar ställs inför fler och mer komplexa...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-15

Totalt stopp eller fortsätter arbetet med hållbar stadsutveckling

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-21

Hur omfattande ska ett upphandlingsunderlag vara?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-20

Svefa tipsar: Har du betalat för mycket för en lantmäteriförrättning?

Läs mer Läs mer