Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Kunskapsbank

Artikel | 2023-01-30

Svefa genomför uppdrag åt Upphandlingsmyndigheten

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-12-30

Svefa köprådgivare när Tyresö Bostäder förvärvar fastighet

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-12-23

Svefa medarbetarnas julgåva 2022 går till OperationAid

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-12-21

Snart är det jul!

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-12-02

Lyckade IT upphandlingar finns det, och vad krävs för att lyckas?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-11-01

Svefas Fastighetsmarknadsdag i Luleå

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-10-17

Äntligen, ett anpassat verktyg för effektiva och anpassade upphandlingar av u...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-10-17

Förvaltare – 4 råd för att inte drunkna i all information!

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-28

Sve­fa hjäl­per Svens­ka kyr­kan att lång­sik­tigt sä­ker­stäl­la än­da­måls­...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2022-09-19

Så hjälpte Svefa GreenGold Group att värdera 30 000 hektar skog i 7 olika länder

Läs mer Läs mer

Artikel

Snabbenkät

Läs mer Läs mer