Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Kunskapsbank

Video | 2023-12-11

Svefa Webbinarium - Exploateringsavtal, vem tar notan och hur tar man ut moti...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-12-11

Svefa Webbinarium - Vatten, detaljplaner och hållbara städer. Kan du tillräck...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-12-11

Svefa Webbinarium - Lågkonjunktur, energikris, kostnadsökning och intäktspre...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-10-18

Svefa Webbinarium - Ny möjlighet att ändra andelstal i Samfällighetsförening

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-19

Svefa Webbinarium - Mark för vård, skola och omsorg - strategiska markförvär...

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer

Video | 2023-06-13

Svefa Webbinarium - Förhandsavtal bostadsrätt

Läs mer Läs mer

Video | 2023-06-12

Svefa Webbinarium - Jordförvärvslagen, tillstånd och undantag

Läs mer Läs mer

Video | 2023-04-14

Svefa Webbinarium: Moms och gemensamhetsanläggningar

Läs mer Läs mer

Webbinarium | 2023-02-21

Bytt är bytt - Marköverlåtelser i exploateringsavtal

Läs mer Läs mer

Webbinarium | 2022-12-08

Risk för otäck ekonomisk överraskning? Hur fungerar den nya ersättningsregeln...

Läs mer Läs mer

Webbinarium | 2022-11-25

Svefa föreläser på SCA Capital Markets Day 2022

Läs mer Läs mer