Atrium Ljungberg

Kunduppdrag

Hur skapar man värde och samtidigt bygger en attraktiv och hållbar stadsmiljö?

Läs mer Läs mer

Kunskapsbank

Artikel | 2023-03-23

Svefa satsar inom infrastruktur genom att rekrytera Mia Nilsson

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-15

Allt vanligare att samfällighetsföreningar ställs inför fler och mer komplexa...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-03-15

Totalt stopp eller fortsätter arbetet med hållbar stadsutveckling

Läs mer Läs mer

Evenemang | 2023-03-07

Anmäl dig nu till Svefas öppna utbildningar, webbinarier och seminarier

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-21

Hur omfattande ska ett upphandlingsunderlag vara?

Läs mer Läs mer

Webbinarium | 2023-02-21

Bytt är bytt - Marköverlåtelser i exploateringsavtal

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-20

Svefa tipsar: Har du betalat för mycket för en lantmäteriförrättning?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-16

Dags att söka Svefa Summer Internship 2023

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-16

För få, för några få och för dyra?

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-02-08

Svefa stärker sin marknadsnärvaro inom hyresgästrådgivning och strategiskt af...

Läs mer Läs mer

Artikel | 2023-01-30

Svefa genomför uppdrag åt Upphandlingsmyndigheten

Läs mer Läs mer

Rapport | 2023-01-19

Svefa Analys - 2022, Fastighetsåret som tvärnitade

Läs mer Läs mer