Evenemang | 2024-05-27

Varmt välkommen till vår innergård och vårt fullmatade Almedalsprogram!

Läs mer Läs mer

 

En samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning får genom ett beslut på en föreningsstämma ändra en eller flera fastigheters andelstal för utförande eller drift av anläggningen. För beslut om en sådan ändring krävs minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Ett beslut om en ändring får samma rättsverkan som ett beslut vid en förrättning när ändringen godkänns av lantmäterimyndigheten.

Axel Engström, seniorkonsult Svefa och Therese Svedberg, Lantmätare på Riksförbundet enskilda vägar, REV går igenom de nya möjligheterna i 43a § Anläggningslagen (1973:1149).

Du kommer att ta med dig kunskap avseende:

Webbinariet tar cirka 30 minuter.

 

Här kan du ladda ned presentationen från webbinariet

Vill du veta mer om gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar

Axel Engström Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 74

axel.engstrom@svefa.se

Norrköping

Kajsa Barkar Affärsutvecklingsansvarig Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 86 16

kajsa.barkar@svefa.se

Stockholm

Lars Åstrand Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling

010-603 87 36

lars.astrand@svefa.se

Östersund

Fler nyheter

Video | 2023-06-12

Svefa Webbinarium - Jordförvärvslagen, tillstånd och undantag

Läs mer Läs mer

Video | 2023-09-14

Svefa Webbinarium - När ditt golv är någon annans tak

Läs mer Läs mer

Rapport | 2023-10-18

Färsk rapport från Svefa - All time low för fastighetstransaktioner

Läs mer Läs mer